logo

Anvendelse: Behandling af naturlige og industrielle farvande. Essensen af ​​opfindelsen: Metoden til mætning af vand med gas udføres ved at forsyne den med en væske mættet med denne gas ved et partialtryk højere end partialtrykket i mættet vand. Organofluorforbindelser, der blandes med vand og derefter opsamles og genanvendes, anvendes som ovennævnte væske. 2 hk f-ly, 1 ill., 1 fane.

Opfindelsen angår behandling af naturlige og industrielle farvande og kan anvendes til forvaltning af vand og fiskeri af naturlige og kunstige reservoirer og reservoirer.

Der er en metode til at mætte vand med gas, især med ilt, baseret på tilførsel af ilt eller luft til vand gennem en række serielt forbundne indretninger installeret i vand langs akvariet [1].

Ulempen ved denne fremgangsmåde er den lave vandmætning effektivitet på grund af det faktum, at kun 10-18% af det tilførte ilt eller luft opløses i vandet, medens resten af ​​den tilførte gas frigives i form af bobler ind i den omgivende atmosfære.

Der er også kendt en metode til at mætte vand med gas, for eksempel ilt, ved at dispergere en gas i vand ved anvendelse af ultralydsvibrationer og porøse membraner [2, 3].

Denne metode øger effektiviteten af ​​processen med gasopløsning i vand op til 25-35%, men implementeringen kræver komplekse enheder med højt energiforbrug, hvilket medfører en stigning i omkostningerne ved processen.

Den nærmeste tekniske løsning, valgt som prototype, er en metode til at mætte vand med ilt ved at forsyne det med vand, der er mættet med ilt under højt tryk [4].

Mætning af vand med oxygen under overtryk mere præcist med et partialtryk af oxygen over dets partialtryk i mættet vand giver koncentrationen af ​​oxygen opløst i vand er højere end ved atmosfærisk tryk. Men med et fald i tryk til atmosfærisk er der en hurtig frigivelse af ilt således opløst fra vand i form af gasformige bobler. I dette tilfælde har en del af iltet tid til at opløse i mættet vand, men omkring 60% ilt går tabt i den omgivende atmosfære. Ulemperne ved denne fremgangsmåde er således lav effektivitet og effektivitet.

Formålet med opfindelsen er at forbedre effektiviteten og effektiviteten af ​​mætningsprocessen med vand.

Dette mål opnås ved, at mætningen af ​​vand med gas udføres ved at forsyne den med en væske mættet med denne gas ved et partialtryk af denne gas over dets partialtryk i mættet vand.

I dette tilfælde anvendes en flydende organofluorforbindelse som den ovennævnte væske.

Derudover blandes den flydende organofluorforbindelse i vand. Efter vand er mættet med gas, opsamles den flydende organofluorforbindelse og genanvendes.

Anvendelsen af ​​en flydende organofluorforbindelse som en gasmættet væske sikrer overgangen af ​​den opløste gas fra organofluorforbindelsen til vand i en molekylær form uden dannelse af gasformige bobler. En sådan overgang af gas eliminerer fuldstændigt dets tab i atmosfæren, hvilket øger både effektiviteten og effektiviteten af ​​fremgangsmåden.

Blanding af organofluorforbindelsen med vand forøger intensiteten af ​​masseoverførselsprocesser ved at øge kontaktfladen af ​​to medier.

Flydende organofluorforbindelser blandes ikke med vand og er tungere end det, og efter at vand er mættet med gas, samles de og genbruges, hvilket også øger processens effektivitet og omkostningseffektivitet.

Tegningen viser installationen til implementeringen af ​​den foreslåede metode.

Metoden til mætning af vand med gas er som følger.

En flydende organofluorforbindelse, såsom perfluorodecalin, perfluorotripropylamin eller andet, er mættet med den ønskede gas, såsom oxygen, i en oxygenator 1 eller lignende anordning, hvis konstruktioner er almindeligt kendt [5]. Med et partialtryk af ilt i mætteligt vand svarende til (0,1-0,12) 10 5 Pa udføres mættingen af ​​organofluorforbindelsen ved et partialtryk af oxygen i gasblandingen, der er lig med eller højere end 0,13 × 10 5 Pa under hensyntagen til tab som følge af lokal gasmodstand linje.

Oxygeneret perfluorodekalin eller perfluorotripropylamin via rørledning 2 føres ind i reservoiret 3 direkte i vandet. Når det er i kontakt med iltudtømt vand, begynder den angivne iltede væske at opgive opløst oxygen. Overtagelsen af ​​oxygen fra organofluorforbindelsen i vand fortsætter uden dannelse af en gasfase ved molekylær diffusion.

Mængden af ​​mætning med oxygen i dette tilfælde er ikke lavere end ved den kendte fremgangsmåde.

For at forøge saturationshastigheden og effektiviteten af ​​masseoverførselsprocesser blandes en flydende organofluorforbindelse, mættet med oxygen, i vand under anvendelse af en blander 4 af en hvilken som helst kendt konstruktion. Når dette sker, er en forøgelse i overfladearealet af kontakt mellem to medier, såvel som den aktive bevægelse af masser af vand og flydende organofluorforbindelser, hvilket resulterer i, at effektiviteten af ​​processen forøges. Mængden af ​​oxygenoverførsel fra den flydende organofluorforbindelse forøges flere gange i sammenligning med den flydende organofluorforbindelses statiske overflade, og mængden af ​​SFC reduceres, hvilket fører til en forøgelse af effektiviteten af ​​processen.

PRI me R 1. Evaluering af effektiviteten af ​​den foreslåede metode blev udført under laboratoriebetingelser ved anvendelse af den viste installation. Installationen indeholder en oxygenator 1, en beholder med iltet vand, et volumen på 150 liter, rørledninger 2, 5 og 6, en laboratoriepumpe med en maksimal kapacitet på 500 ml / min, en gearkasse og en trykmåler.

En flydende perfluormethan - perfluorodecalin (PFD) blev anvendt som et væske, der transporterer og frigiver ilt til vand. Prøverne blev udført ved stuetemperatur på 24 ° C. Mængden af ​​mættet vand i tanken er 150 liter, mængden af ​​PPD anvendt er 0,25 liter.

PFD blev mættet med rent oxygen i oxygenator 1 under tryk (1,1-1,2) 10 5 Pa. Oxygeneret PFD-pumpe 7 blev fodret i en beholder af vand med en strømningshastighed på 3,3-5 10-3 l / s. Samtidig var der direkte i tanken med vand altid omkring 12 10 -2 l PFD.

Da densiteten af ​​PFD er (1,8-1,9) 10 3 kg / m3, akkumuleres den i bundrummet uden blanding med vand, hvilket gør det muligt at tilføres via rørledninger 5 og 6 ved hjælp af pumpe 7 igen til oxygenatoren 1. Denne proces er kontinuerlig.

Overvågning af vandmætningsprocessen med oxygen blev udført ved at ændre den gennemsnitlige koncentration af det over tid. Opløsningen af ​​oxygen opløst i vand blev bestemt ved standard Winkler-metoden.

Testresultaterne er præsenteret i tabellen. Der blev udført tests på installationen. For at opnå mere pålidelige resultater blev mætningsprocessen af ​​perfluorodecalin (PFD) og vand ifølge prototypen udført under anvendelse af de samme oxygenatorer ved lige store partielle tryk af ilt og lige strømningshastigheder af gasformigt ilt. Effektiviteten af ​​E (%) af den foreslåede metode blev evalueret ved den generelt accepterede formel F = 1 - 100%, hvor Gphos, og G er strømningshastighederne for den flydende oxygenbærer for henholdsvis FOS og vand; Cr'og Cr"- ækvilibriumkoncentrationer af ilt i vand ved henholdsvis mætningstemperaturer under anvendelse af oxygen og FOC som oxygenbærer; C1'og C1"- den dimensionsløse indledende værdi af koncentrationen af ​​ilt i vand forud for begyndelsen af ​​dens mætning med henholdsvis oxygen med anvendelse af vand og FOS; t og tphos - varigheden af ​​mætningsprocessen ved anvendelse som henholdsvis bærer af oxygen, vand og FOS. Efter at have erstattet tabeldata i udtrykket, opnår vi effektivitetsværdien inden for F = 82 92,2%. Denne indikator karakteriserer i en kompleks energibesparelse og intensiveringen af ​​masseoverførselsprocesserne i den foreslåede metode i sammenligning med prototypen.

PRI mme R 2. Mætning af vand med oxygen uden omsætning af en flydende organofluorforbindelse. Perfluormethyldecalin (PFMD) blev anvendt som et væske, der transporterer og frigiver ilt til vand. Prøverne blev udført ved stuetemperatur. Processen med vandmætning med oxygen blev styret af ændringen i den gennemsnitlige oxygenkoncentration over tid bestemt ved Winkler-metoden. Processen med vandmætning med oxygen blev udført i en laboratorieglasstank, hvor 500 ml vand med en kendt initial oxygenkoncentration på 11,0 mg / l og 100 ml PFMD, der tidligere var mættet med oxygen til en ligevægtskoncentration ved dets partialtryk på 1 10 5, blev hældt i rækkefølge. pa. Denne proces blev udført ved en omgivelsestemperatur på 22 ° C. Efter 5 minutter steg værdien af ​​den gennemsnitlige koncentration til 12,5 mg / l. Dannelsen af ​​en gasfase af oxygen blev ikke observeret. Dette eksempel viser manglen på indflydelse ved fremgangsmåden til at indføre organofluorforbindelser i en beholder med vand og metoden for dens mætning med oxygen på effektiviteten af ​​den foreslåede fremgangsmåde.

PRI mig R 3. Undersøgelsen af ​​virkningen af ​​at blande iltede organofluorforbindelser på effektiviteten af ​​den foreslåede fremgangsmåde blev udført under laboratoriebetingelser ved anvendelse af laboratorieglas og en magnetisk omrører tilvejebringe en rotationsfrekvens på 120-150 omdr./min. Denne proces med vandmætning med oxygen blev udført ved stuetemperatur svarende til 22 oC gennem en række efterfølgende operationer: hældning af vand med et volumen på 500 ml med en kendt oxygenkoncentration på 10,5 mg / l bestemt ved Winkler-metoden; hældning af PFMD, tidligere mættet med oxygen ved et partialtryk på 1 10 5 Pa; blanding med en magnetisk omrører beholderens volumen.

Efter 5 minutters omrøring var den gennemsnitlige oxygenkoncentration i vand 27,0 mg / l. Ingen gasformig udfældning blev observeret.

Alle flydende organofluorforbindelser har en tæthed på næsten 2 gange eller mere end densiteten af ​​vand. Derudover blandes disse forbindelser ikke med vand. På grund af disse fysiske egenskaber adskilles disse forbindelser let fra vandet på en naturlig måde og synker til bunden af ​​tanken, hvorfra de tilføres til oxygenatoren 1 via rørledningerne 5 og 6 ved hjælp af en pumpe 7.

Ved udførelse af processen i et åbent naturreservoir pumpes vand fra et reservoir gennem en beholder, eller beholderen nedsænkes direkte i reservoiret.

Alle flydende organofluorforbindelser er biologisk og miljøvenlige stoffer. Utilsigtet lækage af disse forbindelser i reservoiret er helt harmløst for dets økologiske tilstand.

Anvendelsen af ​​opfindelsen i naturlige vandlegemer vil sikre økologisk renhed af processen med mættende vand med oxygen eller anden gas for at forbedre økologisk tilstand af vandlegemet.

Den foreslåede metode kan bruges til at mætte vand med enhver gas, for eksempel for at rense det såvel som til andre teknologiske formål. Mætningsprocessen er yderst effektiv og udføres med næsten ingen gasforløb.

Ud over vandrensning kan den foreslåede metode bruges til at mætte vand med ilt i fiskevand, hvilket vil forbedre levestandarden for levende organismer i vandet, herunder fisk, og føre til forbedret ydeevne. Desuden kan denne metode anvendes til transport og opbevaring af levende fisk i en tank. Metoden kan udføres i en åben dam på et hvilket som helst tidspunkt af året.

1. Fremgangsmåde til mætning af vand med en gas ved tilførsel af en væske mættet med denne gas ved et partialtryk af gas over dets partialtryk i mættet vand, kendetegnet ved, at der anvendes flydende organofluor for at forøge effektiviteten og effektiviteten af ​​fremgangsmåden som væsken.

2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den flydende organofluorforbindelse blandes i vand.

3. Fremgangsmåden ifølge PP.1 og 2, kendetegnet ved, at efter opmætning af vand med gas opsamles den flydende organofluorforbindelse og genanvendes.

http://www.findpatent.ru/patent/203/2030363.html

Mousserende vand

Mousserende vand er vandmættet med gas. Kuldioxid (Carbon Dioxide - CO2) bruges normalt til at karbonere vand. Kuldioxid (CO2) er ret opløselig i vand og indgår kemisk interaktion med vand. Kuldioxid i vand anvendes også som konserveringsmiddel og er angivet på emballagen med kode E290.

Til karbonering af vand, ud over CO2, kan andre gasser anvendes:

 • hydrogensulfid;
 • svovldioxid;
 • ammoniak;
 • en blanding af kuldioxid og kvælstofoxid
 • oxygen.

Disse gasser er mindre opløselige i vand, men deres anvendelse til fremstilling af sodavand er mulig.

Behandlet vand anvendes til fremstilling af læskedrikke fra mineralvand, almindeligt vand eller aromatiseret vand. Kuldioxid (CO2) har i de fleste tilfælde en positiv effekt på drikkeernes organoleptiske egenskaber, hvilket øger forfriskende effekt af mange af dem.

Typer af mousserende vand

Natriumsoda udmærker sig ved graden af ​​beluftning på:

 • Meget kulsyreholdige - mere end 0,40%;
 • Medium carbonated - 0,30-0,40% inklusive;
 • Lavt kulsyreholdigt - 0,20-0,30% inklusive.

Teknologi til fremstilling af mousserende vand

Luftningen af ​​vand udføres på to måder:

Mekanisk gasning af vand

Mekanisk gasning af vand - indføring og mætning af vand med kuldioxid mekanisk. Vand er kulsyreholdigt i specielle anordninger - sifoner, saturatorer, akratofor eller metalbeholdere under tryk. I dette tilfælde forkøles vandet og luft fjernes fra det. Normalt på denne måde er vandet mættet til 5-10 g / l.
Grundlaget for processen med mekanisk beluftning af vand er kuldioxidets evne i kontakt med vand til dannelse af en vandig opløsning.

Opløsningen af ​​gas i en væske er en absorptionsproces, hvori væsken er en absorberende, og gassen er et absorberende middel. Den såkaldte filmteori giver en klarere ide om absorptionsmekanismen. Ifølge denne teori er der på grænsefladen mellem to faser, flydende og gasformige, et grænselag, der består af to tilstødende film. En af dem består af gasmolekyler, den anden film - af flydende molekyler. Ved grænsen af ​​disse film diffunderer gas i en væske.

Kemisk gasning af vand

Kemisk gasning af vand - udføres i interaktion mellem syre og bagepulver. Således producere "sodavand" (Zelters vand).

Kulstofvandforbrug

 • Den gennemsnitlige amerikaner drikker 180 liter mousserende vand om året, hvilket er fire gange mere end i 50'erne;
 • Den gennemsnitlige russiske er 50 liter;
 • Den gennemsnitlige kinesiske er 20 liter vand om året.

Af den samlede produktion af alkoholfrie drikkevarer i USA tegner kulsyreholdige drikkevarer sig for 73%. I USA beskæftiger omkring 200 tusind mennesker i branchen med at producere ikke-alkoholholdige produkter og producerer varer til en værdi af 300 milliarder dollars om året.

Historie af sodavand

Naturligt mousserende vand har været kendt siden oldtiden og er blevet brugt til medicinske formål. Hippocrates viet et helt kapitel af sit arbejde til dette vand og fortalte de syge ikke blot at drikke det, men også at bade sig i det. I det XVIII århundrede begyndte mineralvand fra kilder at blive aftappet og transporteret rundt om i verden. Det var dog meget dyrt og desuden udåndet hurtigt. Derfor blev der senere forsøgt at kunstigt karbonere vandet.

1767 Joseph Priestley opdagede hemmeligheden med sodavand.

Opdagelsen af ​​hemmeligheden med mousserende vand var uventet som de fleste store opdagelser. Den engelske forsker Joseph Priestley (1733-1804), der levede ved siden af ​​bryggeriet og observerede hendes arbejde, blev interesseret i den slags bobler, som øl udgives under gæringen. Han løftede to beholdere vand over kogende øl. Efter lidt tid blev vandet fyldt med øl-carbondioxid. Efter at have forsøgt den resulterende væske blev forskeren ramt af hendes uventet behagelige skarpe smag, og i 1767 producerede han selv den første flaske mousserende vand.

Priestley blev accepteret til det franske videnskabsakademi for opdagelsen af ​​sodavand og modtaget Royal Society Medal.

1770 svenske kemiker Bergman opfandt en anordning til fremstilling af sodavand

Og i 1770 opfandt den svenske kemiker Torburn Olaf Bergman (1735-1784) en anordning, hvormed det var muligt at fremstille sodavand i temmelig store mængder. Bergman designet en enhed, der tillader, under tryk, at bruge en pumpe til at mætte vand med kuldioxidbobler. Denne enhed kaldes saturator (fra det latinske ord saturo - mættet).

1783 Jacob Schwepp opfandt et industrianlæg til produktion af sodavand

Johann Jacob Schwepp, en tysk ved fødslen, fra sin ungdom drømte om at skabe alkoholfri champagne - med bobler, men uden alkohol. 20 års forsøg blev kronet med succes, og i 1783 opfandt han et industrianlæg til produktion af kulsyreholdigt vand. Installationen var en avanceret saturator.
Schwepp solgte sin drink i Schweiz, men indså snart, at i England ville efterspørgslen efter det være højere, og i 1790 flyttede han der. De britiske var berømte for deres forkærlighed for fortyndet brandy. Schwepp regnede med behovet for sine produkter.

I begyndelsen af ​​det 19. århundrede, for at reducere produktionsomkostningerne, brugte Schwepp almindelig bagepulver til sodavand og begyndte at kalde sodavand. Nyheden spredte sig hurtigt i hele England og dens kolonier. Sterke alkoholholdige drikkevarer begyndte at blive fortyndet med sådant vand, som Jacob Schwepp håbede på. Salgsvækst tillod Schwepp at finde firmaet "J.Schweppe&Co, lancere Schweppes varemærke. Han begyndte at sælge "sodavand" under varemærket Schweppes i glasskibe med præget logo.

I 1930'erne J. Schweppe & Co begyndte at producere kulsyreholdig limonade og andet frugtvand. Fire årtier senere, J. Schweppe & Co har udgivet en kanel-orange tonic på markedet, som indtil videre forbliver sit branded produkt. Jacob Schwepps firma har blomstret til i dag.

Yderligere forbedring af produktionen af ​​mousserende vand

I 1832 udgav John Mathews, en emigrant fra England, ganske anstændige små og billige saturatorer i New York. Han forbedrede Schwepps design og teknologien for kuldioxid.

Apotekere købte ivrige efter billige Matthews-enheder og vandede deres klienter med en forfriskende pop.

Syv år senere tilbyder franskmand Eugène Roussel kulsyreholdigt mineralvand med frugtsirup.

Virksomheder begyndte at fremstå, der tilbyder kulsyreholdige drikkevarer med forskellige smag.

Interessante fakta fra sodavandens historie

Mousserende vand blev patenteret den 24. april 1833 i USA og blev hovedsagelig solgt på flaske, og i andre lande var det sædvanligt at forbruge det fra genopfyldte sifoner, både små husholdninger og store, installeret i caféer og barer.

Det første selskab, der besluttede at anvende opfindelsen af ​​kulsyreholdigt vand til kommercielle formål, var Coca-Cola.

I førrevolutionært Rusland blev flaskevand betragtet som en "mester" -drink, der blev kaldt seltzer (seltzer) efter navnet på mineralvandet, der oprindeligt blev taget fra kilden Niederselters. En af producenterne var for eksempel en restaurator i Petersborg Ivan Isler i 30'erne af XIX århundrede.

I USA på tidspunktet for "tør lov" blev forbudte alkoholholdige drikkevarer maskeret med kulsyreholdige drikkevarer.

De største producenter af kulsyreholdige drikkevarer

 • Dr. Pepper Snapple Group (USA)
 • PepsiCo, Incorporated (US)
 • Coca-Cola Company (USA)

Populære mærker

 • Coca-Cola (USA) - siden 1886
 • Tarhun (russiske imperium) - siden 1887
 • Pepsi-Cola (USA) - c 1898
 • 7UP (USA) - siden 1929
 • Fanta (tredje rig) - fra 1940'erne
 • Sprite (USA) - siden 1961
 • Baikal (Sovjetunionen) - siden 1970'erne
 • Buratino (USSR)
 • Sayan Mountains (USSR)

Mulige navne på mousserende vand: brusende vand, sodavand, pop, gasvand.

http://www.vodainfo.com/ru/about_water/soda_water.html

Big Encyclopedia of Oil and Gas

Mætning - vand

Vandet er mættet med ammoniakgas i kolonnerne af ammoniakvand. Produktion af ammoniakvand fra søjlen indgår i lagring af færdige produkter. [1]

Vandet er mættet med kuldioxid ved et konstant tryk på 5 til 6 atm installeret på trykmåleren monteret på kuldioxidcylinderen. Kuldioxid og shoda i apparatet blandes intensivt, hvilket sikrer god kvalitet sodavand. Autosaturatoren Аї1 kan arbejde med det minimale vandtryk i vandforsyningsnettet 0 5 MPa. Denne enhed er fuldstændig eksplosionssikker. [3]

Mætning af vand med ilt på op til 2 mg / kg stimulerer korrosion; i højere koncentrationer har ilt en passiverende (hæmmende) virkning, da opløselige jernholdige hydroxider Fe (OH) 2 bliver uopløselige trivalente Fe (OH) 3, der beskytter metaloverfladen. [5]

Mætning af vand med luft kan udføres på forskellige måder: Ved tryk- og pumpehjulflotation eller ved at blæse luft ind i tanken gennem porøse skillevægge, perforerede rør eller specielle luftbeholdere. Det er nødvendigt at stræbe efter at sikre, at med samme effektivitet ved udvinding af overfladeaktive stoffer fra vand er mængden af ​​skum minimal. Fra dette synspunkt er pumpehjulflotation den mest urentable, da op til 20-30% af det behandlede vand bæres væk med skum. De bedste resultater opnås, når luft bobles gennem porøse plader eller perforerede rør. [6]

Vand er mættet med gas under overtryk, for hvilken gas i en mængde på 3-5% af den mængde vand, som skal renses, føres ind i pumpens sugeindløb via en speciel indretning. [7]

Mætning af vand med salte er begrænset af det tilladte askeindhold i bunden og værdien af ​​fordelingskoefficienten. [8]

Mætning af vand med luft i trykflotationsenheder udføres ved at opløse det under tryk i trykbeholdere. I fig. 2 - 23 viser installationen af ​​trykflotation. Affaldsvandet trækkes af pumpen fra opbevaringstanken og føres ind i trykbeholderen. En vandluftsudstødning er installeret på vandrecirkulationsledningen fra pumpens udløbsrør til indløbsrøret og tilfører luft i en mængde på 3-5% af vandstrømmen gennem pumpen. Luft-vandblandingen komprimeret i pumpen opbevares i trykbeholderen i 3-5 minutter, hvorefter partiklerne af olieprodukter flyder gennem gashåndtagene i flotationssumpen, hvor boblerne passerer gennem vandlaget. Termiske kraftværker bruger primært radiale flotationstanke. Vand gennem dysen i bunden af ​​flotationstanken føres ind i den roterende vandfordeler og fordeles jævnt over flotationszoneens tværsnit, som adskilles i flotationstankens midterparti med en skillevæg. [9]

Vandmætning udføres, indtil monohydrat dannes (bestemt ved vægtøgning), som opbevares i laboratoriet og bruges til at producere BF3 om nødvendigt. [11]

http://www.ngpedia.ru/id180533p1.html

Hvad er gavnligt kulsyreholdigt vand

Mousserende vand er en af ​​de mest populære læskedrikke i dag. Ifølge statistikker drikker en almindelig amerikansk statsborger op til 180 liter sodavand årligt. Man kan ikke argumentere for fordelene ved almindeligt renset vand: det fremskynder metabolismen, bidrager til fjernelsen af ​​toksiner og toksiner. Hun er endda i stand til at forlænge ungdommen ved at blokere processerne for fotografering. Men hvad ved vi om sodavand? Hvordan påvirker det menneskers sundhed? Herefter skal vi se på, om mousserende vand er nyttigt, om det skal medtages i den daglige kost.

Efter at have læst artiklen vil du lære:

Om ejendomme

Mousserende vand er det mest almindelige vand, hvortil kuldioxid (CO2) tilsættes, bedre kendt som kuldioxid. I øjeblikket er den produceret i stor skala og er tilgængelig for et stort antal mennesker, selvom det tidligere blev betragtet som en elitdrink til de privilegerede lag af befolkningen.

Historien om mousserende vand går tilbage til oldtiden. For eksempel skrev den velkendte antikke græske helbringer og filosof, Hippocrates, ikke et kapitel i hans egne medicinske afhandlinger om emnet for de mirakuløse helbredende egenskaber af vand fra naturlige mineralske kilder. Allerede i disse dage spekulerede folk på, hvad der er så nyttigt, glitrende vand, gennemført en lille undersøgelse, og forsøgte at finde svaret på det.

Hidtil har det været muligt at fastslå, at de gavnlige egenskaber af kulsyreholdigt vand til kroppen manifesteres, både når det anvendes internt og når det anvendes eksternt.

Hovedtræk:

 • Det giver dig mulighed for hurtigt at slukke din tørst, håndterer denne opgave bedre end almindeligt ikke-kulsyreholdigt vand.
 • Det aktiverer produktionen af ​​mavesaft. Derfor anbefales mineralvand med gas til brug for personer, der har problemer med mave-tarmkanalen, der lider af et lavt surhedsniveau i maven.
 • Kuldioxid indeholdt i det er i stand til at forhindre spredning af bakterier.
 • Det har et højt niveau af mineralisering, indeholder neutrale molekyler, er ansvarlig for berigelsen af ​​vitaminer og sporstoffer, der er nødvendige for det normale liv.

Mineraliseret vand med gas har en række medicinske egenskaber, som kan forbedre den generelle tilstand. Men hvis det bruges ukorrekt, kan det fremkalde bivirkninger og påvirke helbredet negativt.

Kostmæssige egenskaber

Talrige undersøgelser udført i de senere år har vist, at mousserende vand også er gavnligt for processen med at tabe sig. Med en række diætindikatorer påvirker det fordøjelsessystemet. Det bidrager især til:

 • Forbedre processen med at sluge ved at stimulere visse nerveender, der er ansvarlige for denne funktion. Især jo koldere drikke, desto mere udtalte bliver effekten.
 • Opretholde en følelse af fylde over en længere periode. Det sænker fordøjelsesprocessen og reducerer appetitten. Denne egenskab har imidlertid en nedadrettelse: Stagnation af mad i maven kan provokere en række negative fænomener.
 • Fjernelse af toksiner og eliminering af forstoppelse. En to-ugers oplevelse, der blev foretaget blandt de ældre, viste, at at drikke kulsyreholdigt mineralvand har en gavnlig virkning på tarmfunktionen. I særdeleshed formåede 58% af deltagerne, der lider af regelmæssig forstoppelse, at normalisere stolen, slippe af med et sart problem.

Identifikation af kosten af ​​sodavand påvirket populariseringen af ​​drikkepenge blandt dem, der aktivt kæmper med overvægt.

Vand med gasser til vægttab

Mousserende vand adskiller sig ikke i sin kemiske sammensætning fra almindeligt vand undtagen en nyansering - indholdet af kuldioxid. Dette stof syntetiseres af kroppen uafhængigt, sikrer dets normale funktion.

Kuldioxid er ansvarlig for:

 • regulering af enzymproduktion
 • normalisering af metaboliske processer
 • korrekt assimilering af sporstoffer.

Det bidrager også til højt blodtryk, påvirker åndedrætssystemets funktion gennem eksponering for det gennem carotidrør.

Når man kommer ind, begynder gasholdigt vand at påvirke væggens vægge. Koldioxidakkumulering opstår gradvist, som volatiliseres naturligt og således fremkalder bøjning eller fermentering i tarmen. Størrelsen og mængden af ​​maven afhænger af mængden af ​​sodavand, der forbruges. Regelmæssigt forbrug fører til stigning, strækning og dermed øget appetit. Således har en person, der drikker sodavand, mere mad at spise for at tilfredsstille sult.

Også kulsyreholdige drikkevarer accelererer fordøjelsen af ​​mad. Hvis under normale forhold denne proces varer 4-5 timer, så er den efter brug reduceret til 20 minutter, hvorefter en person begynder at opleve sult igen. Hvad angår sporstoffer, der kommer fra mad, fordøjes de ikke.

Nogle mennesker er sikre på, at de vil være i stand til at slippe af med de hatede kiloer ved at begynde at drikke kulsyreholdigt vand på en tom mave om morgenen. Desværre stimulerer denne vane ikke kun vægttab, men fører også til negative konsekvenser, for eksempel dannelsen af ​​ulcerative defekter i maven.

Soda og calcium mangel

Der er en populær overbevisning om, at gasholdige drikkevarer ødelægger knoglernes helbred, hvilket fører til mangel på calcium på grund af deres høje surhedsgrad. Manglen på sådanne konklusioner er bevist videnskabeligt. En række laboratorieundersøgelser har bekræftet, at carbonisering på ingen måde er forbundet med knoglevæv og kan ikke påvirke deres tilstand.

Inden for et forskningsprojekt, hvor over tusind mennesker deltog, var det muligt at fastslå, at et fald i knogletætheden kun overholdes i tilfælde af brugen af ​​sukkerholdige kulsyreholdige drikkevarer.

Mineral kulsyreholdigt vand er ikke helbredende for mennesker, der lider af calciummangel, men samtidig er det ikke årsagen til knogleredbrydning. Folk, der har ramt denne ubehagelige sygdom, anbefales at bruge flere skeletforstærkende produkter: cottage cheese, milk, kefir etc.

Brug under graviditet

Kan gravide kvinder drikke mousserende vand? I medicinske kredse er det almindeligt at tale om den mulige skade for denne drik til fremtidige mødre. Faktum er, at et højt indhold af carbondioxid interfererer med tarmens normale funktion, krænker peristaltikken. Som følge heraf - flatulens, oppustethed og problemer med stolen: fra diarré til forstoppelse.

På trods af en række helbredende egenskaber anbefales det derfor ikke at anvende kulsyreholdigt vand under graviditeten. Det er i stand til at provokere en række negative fænomener, hvilket ikke vil være så let at eliminere.

Vælge brugbart mousserende vand

Som tidligere nævnt har naturligt mineralvand, beriget med carbondioxid, en række positive kvaliteter, der er kendetegnet ved terapeutisk virkning. Men for at det skal have en gavnlig effekt, skal du kunne vælge det korrekt.

Trinvise instruktioner om, hvordan man vælger vand:

 • Det skal være af naturlig oprindelse - fra mineralske kilder.
 • Vælg kun de flasker, der har indskriften: "drikker" eller "spisning".
 • Sørg for, at der ikke dannes rester på bunden af ​​flasken.

Derudover afhænger brugen af ​​mousserende vand stort set af dets opbevaring. Det skal altid være i køleskabet, da kun denne måde kan reproduktion af mikrobielle og bakterielle mikroorganismer forhindres, og låget skal være tæt lukket.

Negative virkninger på kroppen

Det er værd at nævne de skadelige virkninger af kulsyreholdigt vand på kroppen. Det kan forårsage sådanne sygdomme som flatulens, oppustethed, hævelse eller halsbrand. Alle disse ubehagelige fænomener manifesteres på grund af akkumulering af kuldioxid og dens virkninger på mavemure.

Som regel har mineralsk kulsyreholdigt vand ikke en stærk negativ indflydelse på sundheden, men det giver en række ubehag og ubehag. Men for folk, der lider af sygdomme i maven, kan det forårsage alvorlig skade.

Nedenfor er de vigtigste kontraindikationer at bruge:

 • gastrointestinale lidelser;
 • akutte former for sår;
 • kronisk gastritis.

Desuden anbefales ikke at drikke mousserende vand til gravide kvinder og mennesker, der er tilbøjelige til at øge dannelsen af ​​gas.

Hvis kulsyreholdigt mineralvand på trods af alle sine mangler har en række positive egenskaber og kan forbedre sundheden, så er det umuligt at sige det samme om sukkerholdige cocktails med gas. Yderligere oplysninger om farerne ved sød sodavand.

Hvorfor er sød sodavand skadelig?

Moderne børn bruger meget mere sukker end deres kammerater for 40 år siden. I meget mindre mængder drikker de mælk og mejeriprodukter uden at modtage en normal dosis calcium. Alt dette kan ikke andet end påvirke tilstanden af ​​deres tænder og knogler, hvilket resulterer i en række lidelser og alvorlige sygdomme. Samtidig får børn (som voksne) en rekordandel af sukker fra alkoholfrie sukkerholdige kulsyreholdige drikkevarer - limonade. Med deres brug skal være så forsigtige som muligt, og det er bedre at helt fjerne fra kosten.

Nedenfor er en række fakta, der forklarer, hvordan skadeligt kulsyreholdigt vand med sukker er:

 1. Det indeholder en enorm mængde kemiske tilsætningsstoffer, som negativt påvirker fordøjelsessystemet og den generelle sundhedstilstand.
 2. Det fører til calciummangel, knogleskade. I lyset heraf udvikler sygdomme som osteoporose og nyresten.
 3. Det spiser væk tandemalje, provokerer udviklingen af ​​karies, tandforfald.

Alt andet, søde sodavand påvirker maven, hvilket gør den mere voluminøs og strakt. Det gør en person forbruge mere mad, end han virkelig har brug for. Alt dette fører til vægtøgning, fedme og som følge heraf problemer med hjertet, skjoldbruskkirtlen, reproduktive funktioner.

Ernæringseksperter anbefaler kraftigt at reducere mængden af ​​forbrugt sød sodavand, og ideelt - helt opgive det. Mange producenter forsøger at vildlede købere og siger, at deres produkt er lavt kalorieindhold og ikke indeholder sukker. At tro på sådanne udsagn anbefales ikke. Drikken må ikke indeholde sukker, men det vil nødvendigvis indeholde enhver sød erstatning, som heller ikke er særlig nyttig. Derfor, hvis du ønsker at tabe sig, skal du fjerne sådanne fødevarer fra kosten.

http://watercons.ru/water-for-health/chem-polezna-gazirovannaja-voda

Gasvand

I praksis er gastrykket ved vandmætning med carbondioxid 2-4 gange større end ligevægten.

I kulsyreholdige sodavand når carbondioxidindholdet 0,4-0,7 vægtprocent.

Mætningsenhed ASC. Automatiseret mætning af ASC kontinuerlig handling baseret på forskydning af deaeration af vand.

Under drift af saturatoren (fig.7.5) pumpes vandet og afkøles til 4-7 ° C af pumpen 12 ind i vandstråleudkasteren 10, som suger carbondioxid fra mætningskolonnen 4. Vandet deles deaereret i CO-søjlen2, kommer fra bunden og bliver gradvist tvunget opad. Gasbobler, der ikke har tid til at opløse i vand, fylder rummet under membranen 8, der danner en gaspude over vandlaget. På grund af forskellen i ligevægtslufttrykket svarende til dets koncentration i vand og partialtrykket i gaspuden, forekommer vandafluftning. Denne proces kan imidlertid ikke betragtes som effektiv, da masseoverførselsoverfladen er lille.

Når gasblandingen akkumuleres under membranen, forskydes vandet, indtil den nedre ende af det skrånende rør 9 åbner. Røret 9 omgår gasblandingen til den øvre del af afluftningskolonnen 7, hvorfra den er rettet mod membranventilen 11 og derefter til atmosfæren. Membranventilen er indstillet til kun at aflade blandingen, når pumpen 12 fungerer.

Rør vand fra afluftningskolonnen gennem en kontraventil

6 ledes til den nedre ende af det centrale rør af mætningskolonnen 4. Passerer gennem gitterene i gitterskiverne 3, blandes vand og carbondioxid intensivt, hvilket bidrager til en bedre gasopløsning. Vand, der har nået den øvre kant af det centrale rør, hældes på gitteret, som fordeler vandet jævnt over dysen. Kuldioxid føres til mætningskolonnen gennem en trykreduktionsventil 2, som opretholder CO-trykket.2 i niveauet 0,6 MPa. Mousserende vand, der passerer gennem dysen fra ringene, opsamles i den nederste del af mætningskolonnen, hvorfra den går gennem dysen 1 til fyldemaskinen. Niveauet af mousserende vand i søjlen opretholdes automatisk af to elektriske sensorer 5.

Fig. 7.5. Arbejdskema mætning installation ASC

Til indsprøjtning af vand ind i deaerationskolonnen 7 anvendes en dobbeltvirkende stempel-dobbeltcylindrisk pumpe, der drives af en elektrisk motor gennem en kilrem og gearkasse og en krumtapaksel. Pumpen har massive bevægelige dele, der er udsat for kraftig friktion og slitage.

http://studfiles.net/preview/2824851/page:3/

vand mættet med gas

1 belukket vand

2 luftet vand

3 kulsyreholdigt vand

4 boblepunkt olie

5 mættet olie

6 olie fuldstændigt mættet med gas

7 ziment vand

8 boblepunkt olie

9 mættet olie

10 partikelbelastet vand

11 luftmættet vand

12 boblepunkt olie

13 olie helt mættet med gas

14 oxygeneret vand

15 partikelbelastet vand

16 kølet havvand mættet med kuldioxid

17 mættet olie

18 havvand mættet med kuldioxid

19 sedimentbelastet vand

20 tritiateret vand

Se også i andre ordbøger:

Vand - Siden gammel tid begyndte man at forstå den store betydning af vand ikke kun for mennesker og alle dyre- og planteorganismer, men også for hele Jordens liv. Nogle af de første græske filosoffer sætter vand selv i spidsen for at forstå ting i naturen, og...... Den encyklopediske ordbog af F.A. Brockhaus og I.A. Efron

Mousserende vand - Bubbler af kuldioxid i Coca-Cola mousserende vand... Wikipedia

Metal - (Metal) Metal definition, metal fysiske og kemiske egenskaber Metal definition, fysiske og kemiske egenskaber af metaller, brug af metaller Indhold Indhold Definition At være i natur Egenskaber Karakteristiske egenskaber...... Investorens encyklopædi

Calcium - I; m. [fra lat. calx (calcis) lime] Kemisk element (Ca), et sølv-hvidt metal, der er en del af kalksten, marmor osv. ◁ Calcium, åh, åh. At give dig salt. * * * Calcium (lat. Calcium), kemisk element i gruppe II i den periodiske...... Encyclopedic ordbog

Calcium - 20 Kalium ← Calcium → Scandium... Wikipedia

Carbon Calcium * - [I denne artikel. Udvindingen og egenskaberne af calcium overvejes, såvel som den tekniske udtræk fra den. egenskaber af acetylen og anvendelse af sidstnævnte til belysning.] calciumcarbid, calciumcarbid, CaC 2. W. calcium er af stor interesse, hovedsagelig i... Encyclopedic Dictionary of F.A. Brockhaus og I.A. Efron

Carbon Calcium - [I denne Art. Udvindingen og egenskaberne af calcium overvejes, såvel som den tekniske udtræk fra den. egenskaber af acetylen og anvendelse af sidstnævnte til belysning.] calciumcarbid, calciumcarbid, CaC2. Calcium er af stor interesse, hovedsagelig i...... FA Encyclopedic Dictionary. Brockhaus og I.A. Efron

Hvidning af stoffer og garn - B. Stoffer og garn skal ændre og fjerne de urenheder, der giver naturlige fibrøse stoffer i deres naturlige form (eller i den tilstand, hvor de går i garn og stof) en eller anden farve. Disse urenheder er meget forskellige i... Encyclopedic ordbog af FA. Brockhaus og I.A. Efron

Narzan - (fra det modsatte navn: Nart Bogatyr og San Well) Mineralfjeder i Kislovodsk (se), der er berømt for sit rigelige indhold af fri uopløselig kulsyre. Kilden strømmer gennem en eksokinetisk sprængning i...... Encyclopedic Dictionary of F.A. Brockhaus og I.A. Efron

BioShock - Udvikler 2K Boston / 2K Australien (Windows), 2K Marin (PS3), Feral Interactive (Mac OS X version) 2K Games Publishers... Wikipedia

Gaseksplosioner - kan kun ske med sådanne gasser, der enten er mekaniske blandinger, der indeholder på den ene side brændbare elementer (kulstof, brint osv.), På den anden side støtter forbrænding (ilt, chlor); eller homogene kemikalier...... FA Encyclopedic Dictionary Brockhaus og I.A. Efron

http://translate.academic.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89% D0% B5% D0% B0% D0% B0% D0% B0% D1% 8F% 20% D0% B3% D0% B0% D0% B7% D0% BE% D0% BC / da / ru /

Hjemmeside sund og sund mad

Nyttige artikler om sund kost og slankekure.

Mousserende vand: skade og gavn. Praktiske fakta og myter

 • Sund Food News
- 11/19/2018 11/19/2018 0

For mange mennesker er udtrykket "mineralvand" kulsyre forbundet med begrebet "nyttigt". Ofte, når man vælger en sort, køber man det tankeløst, styret af sin behagelige smag, flaske design og mærke. Mærket selv, i de fleste tilfælde, læses først efter det, når der opstår kvalme, er der symptomer på madforgiftning, og der opstår smertefulde angreb af gastritis. Derfor er for nylig fordelene og skaderne af simpel mousserende vand blevet diskuteret aktivt, og diskussioner om dette emne er relevante ikke kun blandt almindelige forbrugere, men også i den videnskabelige verden.

Hvad er kulsyreholdigt vand

Mineralvand af naturlig oprindelse har været brugt af mennesker siden oldtiden. I oldtiden, direkte fra kilden, blev sådant vand samlet eller drak straks på stedet og først i 1700-tallet begyndte de at hælde sundt vand i flasker. Men meget hurtigt ekspanderer det ikke-kulsyreholdige vand og taber dets helbredende og smagegenskaber. Så var der ideerne om kunstigt kulsyreholdigt vand ved at tilføje smagsforstærkere, sukker, smagsstoffer og farvestoffer til det. Hvis der tidligere er tilsat ilt og nitrousoxid til vand for at fremstille sodavand, erstattes disse stoffer i dag med kuldioxid.

Hvis vi analyserer forbrugermarkedet, så består et større antal af drikkevarer af kemiske urenheder. Så hvad er kvaliteterne ved at drikke kulsyreholdigt vand, og hvilke af virkningerne på kroppen er mere - gavn eller skade?

Nyttige kvaliteter af mousserende vand

Forskellige typer af forfriskende sodavand overvælder i dag butikernes hylder, men meget sjældent blandt en sådan sort er virkelig naturlig sodavand. Dybest set er det det mest almindelige vand mættet med kuldioxid. Derfor er mange velbegrundede tvivl forårsaget af det kulsyreholdige mineralvand, der tilbydes af moderne producenter - skade eller gavn af sådanne drikkevarer er forårsaget af kroppen.

Naturligt vand, beriget med kuldioxid, slukker tørst, opdateres og sammenlignet med normalt har en mere behagelig smag. Hvis karbonering af en væske udføres på en naturlig måde, og vandet selv ekstraheres fra naturlige kilder, så er dets positive virkning på menneskekroppen manifesteret i følgende:

 • ernæring af kroppen på cellulær niveau med enzymer og mineraler;
 • opretholdelse af optimal syre-base balance
 • styrke musklernes og væggens tone
 • øget appetit og aktivering af fordøjelsesprocessen
 • forhøjet hæmoglobin og normalisering af blodtilførslen;
 • styrke tand- og knoglevæv ved at mætte dem med magnesium og calcium;
 • forbedring af funktionen af ​​lymfatiske, nervøse og kardiovaskulære systemer;
 • Anvendelsen af ​​sodavand har en vanddrivende, tonisk og antiseptisk virkning.

Der skal tages hensyn til, at fordele kun kan opnås ved at anvende naturligt kulsyreholdigt vand uden tilsætning af sukker, og drikkevarer med kemiske tilsætningsstoffer og konserveringsmidler er skadelige.

Kvalitetssodaforbruget er godt for kroppen, og selv førskolebørn kan drikke det i moderate mængder. Drikke fylder mineralmangel og hjælper med at fremskynde metabolismen.

Forskere fandt, at to ugers brug af sodavand eliminerer problemer med forstoppelse og bidrager til hurtig tømning af galdeblæren.

Med hensyn til lægemiddelmineralvand kan næsten alle elementer fra det periodiske bord være indeholdt i sammensætningen og har en særlig smag. Dette mineralvand bør kun være beruset på anbefaling af læger. Ofte ordineres specielt terapeutisk vand til diabetikere.

Skader forårsaget af mousserende vand

For nylig er der blevet mere og mere opmærksom på de egenskaber, der er i besiddelse af mousserende vand - skaden eller fordelene ved brugen heraf gives til kroppen. På samme tid, uden at tænke på konsekvenserne, bliver de ofte og i store mængder sodavand fuld over hele verden, herunder voksne og børn.

Og kun få blandt fans af denne drik er opmærksomme på de negative konsekvenser:

 • brugen af ​​sodavand øger surhedsgraden i mavesaften, mens gastritis kan forårsage ødelæggelse af mavesårene i maven og øget inflammation;
 • Ofte lider folk, der bruger kulsyreholdige væsker, smerter og oppustethed, da nogle producenter bruger kemiske metoder til at forbedre smagen i stedet for naturlig kulsyre.
 • Ved hyppigt drikker af mousserende vand med sødestoffer øges risikoen for at udvikle diabetes og nedsat integritet i tandemaljen betydeligt;
 • Fedme vil være uundgåelig for dem, der bruger kulsyreholdigt mineralvand i store mængder, fordi det forværrer og bremser de metaboliske processer;
 • hos børn, især inden de fylder 3 år, er soda strengt kontraindiceret;
 • kunstige konserveringsmidler øger risikoen for genetiske lidelser og vanedannende smagsforbedrende midler af syntetisk oprindelse.

Under graviditet og amning er mousserende vand meget skadeligt. Ikke alene fremkalder moderen flatulens, hævning og oppustethed, men barnet lider af de samme symptomer.

De ovennævnte skadelige virkninger af sodavand på menneskers sundhed er ikke årsagen til fuldstændig ophør af brugen af ​​sådanne drikkevarer. Fordelene ved at drikke naturligt mousserende vand er enorme og bevist ved gentagne undersøgelser, men brugen af ​​simpel væske med kunstige tilsætningsstoffer vil utvivlsomt medføre skade.

Diætegenskaber af kulsyreholdige drikkevarer

Når man taler om hvilke egenskaber kulsyreholdigt vand har, kan fordelene og skaderne på kroppen manifestere sig i samme grad. Hvad angår diætfunktioner, er det først og fremmest nødvendigt at skelne her butik og naturligt vand, fordi disse to drikkevarer har radikalt modsatte virkninger.

Naturligt vand fra dybe kilder slukker virkelig tørst og styrker maven. Ofte lægger lægerne sådant vand til patienter, der lider af fordøjelsessygdomme, såvel som mennesker med lavt mavesyreindhold. Men samtidig kan du ikke drikke kun sodavand og erstatte det med almindeligt drikkevand.

Hvis vi taler om sød sodavand eller med tilsætning af farve konserveringsmidler, har den en negativ indvirkning på sundheden og især på vægttab. Forskere har bevist, at sådanne drikkevarer fremskynder ødelæggelsen af ​​tandemaljerets struktur, forårsager mavekramper og kedelig mave og fremkalder udviklingen af ​​mavesår og diabetes. Også søde, lige kulsyreholdige drikkevarer er en direkte årsag til pludselig fedme.

Kalorieindhold

Kaloriske problemer er mest bekymrede for dem, der ved hjælp af ordentlig ernæring vil slippe af med ekstra pund. I denne henseende er der spørgsmål: hvor nyttige i diætmenuen for at tabe sig vil være mousserende vand, og hvilken effekt med hensyn til eliminering af fedtholdige aflejringer det vil give - skade eller gavn.

Her må det siges, at naturlig sodavand ikke har en kalorieværdi på nul, med andre ord er den helt fraværende. Desuden indeholder sammensætningen af ​​en sådan væske hverken carbohydrater, fedtstoffer eller proteiner.

Fans af sød sodavand skal vide, at hun har et utrolig højt kalorieindhold. For at finde ud af ernæringsværdien af ​​en bestemt drik er det nødvendigt at studere det for hver producent individuelt, fordi sammensætningen er forskellig i forskellige typer vand.

Hvordan man bruger mousserende vand

Der er ingen særlige regler for at drikke mineralsk sodavand. De drikker bare det. Hvis væsken bruges simpelthen for at slukke din tørst, er en lidt kølet drink mere egnet her.

Mange husmødre køber mousserende vand ikke kun til at drikke, de tilføjer det til dejen for at gøre det mere pomp og blødhed hjemme bagning. På grund af tilstedeværelsen af ​​kuldioxid i den flydende sammensætning er dejen meget bedre og løsner og vokser hurtigere.

Opskrifter til bagning med sodavand er kendt i dag rundt om i verden. Men på trods af at en person ikke direkte bruger sådant vand, er det ikke værd at misbruge kulinariske produkter med sodavand. Du bør altid huske om de mulige negative konsekvenser.

Opbevaring funktioner

Fordelen og sundhedsskadet er ikke særlig afhængig af betingelserne for, at mousserende vand opbevares. I en lukket flaske er fristen for konservering af sodavand seks måneder efter fremstillingsdatoen. En åben flaske anbefales at opbevares ikke længere end tre dage.

Hvis du i 3 dage ikke har tid til at drikke indholdet af flasken, så kan du selvfølgelig drikke den. Lige så ændrer smagen af ​​væsken sig selv.

Taler om sodavand, der har været åben i mere end 3 dage, den har en mildere smag og ingen bobler i den. Men når det bruges, bliver det ikke mindre skadeligt.

Mousserende vand er produceret i beholdere af tin, plast eller glas. Ingen særlige krav til opbevaring. Det eneste, der anbefales, er at holde væsken sammen med beholderen i et stykke tid umiddelbart inden brug i køleskabet for at forbedre drikkevarens forfriskende egenskaber.

Hvordan man vælger kulsyreholdige drikkevarer

Der er forskellige typer mineral soda: lavt kulsyreholdigt, medium kulsyreholdigt og stærkt kulsyreholdigt. Men på samme tid, selv i stærkt kulsyreholdige drikkevarer, overstiger kuldioxid ikke 0,4%. Når du vælger her, bør du kun lede efter personlige præferencer.

Hvad angår hvilket mærke vand der skal købes, skal der tages hensyn til følgende faktorer:

 • sammensætning. Hvis der gives mere fortrinsret til drikkevarer med tilsætningsstoffer, anses naturlige saft, medicinske urter og bestanddele af vegetabilsk oprindelse som den sikreste som ekstra komponenter;
 • farve. Klar, klart vand er bedst. Selv om hun har en vis farve på grund af hjælpestoffer, bør den være helt ensartet;
 • sukker kapacitet. Lidelse fra fedme eller patienter med diabetes mellitus vand med sukker er strengt kontraindiceret. Selv nogle få slanger til at slukke din tørst kan forårsage komplikationer.

Det skal forstås, at den skade, som mousserende vand forårsager, kan være meget stærkere end godt. Derfor er det nødvendigt at omhyggeligt analysere hvilket vand der vil være mere nyttigt - mineral eller regelmæssigt filtreret.

Hvad er mousserende vand kombineret med?

Ofte tilføjer producenter forskellige medicinske urter til mineralsk sodavand for at øge dets helbredende egenskaber. Sådanne drikkevarer på grund af mætningen af ​​carbondioxid har gode antibakterielle evner.

Du kan selv forbedre smagen af ​​kulsyreholdige drikkevarer, for eksempel ved at tilføje et stykke citron eller friskpresset citronsaft til et glas væske. Du kan også bruge andre frugter til blanding, afhængigt af dine egne smag præferencer.

Mange konflikter forårsager kulsyrevand i forhold til negative eller positive virkninger på menneskers sundhed. Ubestrideligt er det faktum, at det siden for oldtiden var mineralvand, der blev betragtet som en meget nyttig, sund og elitisk drik.

I øjeblikket produceres sodavand i store mængder, og desværre er ikke alle fabrikanter i overensstemmelse med hygiejniske og hygiejniske standarder ved fremstillingen. Dette gælder især for sukkerholdige drikkevarer.

På trods af at der ikke er så mange direkte kontraindikationer til brugen af ​​sodavand, udelukker dette ikke dets negative indvirkning på menneskers trivsel. Derfor er det bedre at igen omhyggeligt analysere alle fordele og ulemper, før du køber en anden flaske forfriskende drikke i butikken.

http://pitaniez.ru/novosti_zdorovogo_pitania/gazirovannaya-voda-vred-i-polza-prakticheskie-fakty-i-mify.html
Up